1 XII 2022 r.

Młodzi Naukowców UMFC 2023

Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na projekty młodych naukowców UMFC 2023

Do Działu Nauki i Awansów Akademickich można składać́ wnioski na projekty obejmujące działania młodych naukowców (wiek – do 35 lat, zatrudnionych w UMFC na stanowisku badawczo-dydaktycznym i nieposiadających stopnia dr hab.) Dofinasowanie nie dotyczy uczestników Szkoły Doktorskiej, stażystów oraz studentów studiów podyplomowych.

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 grudnia 2022 r.
Realizacja projektów musi zakończyć́ się̨ do dnia 30 listopada 2023 r.

więcej szczegółów na dalszych stronach - https://chopin.edu.pl/nauka/dzial-nauki-i-awansow-akademickich/mlodzi-naukowcy-2023