9 XII 2022 r.

CD Chopin University Press | Polish Souvenirs & Lullabies (Sławomir Tomasik, Robert Morawski)

„Miniatura jako forma muzyczna od wieków była obiektem zainteresowania kompozytorów. Umożliwiała zawarcie zwięzłych, ale i często bardzo osobistych myśli. Jej rozkwit przypadł na okres romantyzmu. Poprzez tę formę kompozytorzy wypowiadali swoje najskrytsze uczucia, marzenia, emocje, zarówno te najsubtelniejsze, jak i bardziej wyrafinowane. Tworzyli pod natchnieniem upływającej chwili, uwiedzeni jej czarem, jak poeta olśniony pięknem otaczającej go natury pisał swój wiersz. Część miniatur powstawało dla  popisu wirtuozowskiego, w którym jako instrumentalista nierzadko występował sam kompozytor. Płyta zawiera większość polskich souvenirów i kołysanek na skrzypce z fortepianem, które powstały w ciągu dwóch ostatnich stuleci. I choć utwory te są mocno zróżnicowane zarówno pod względem formalnym, emocjonalnym, jak i estetycznym, to z każdego emanuje piękno o różnym odcieniu miłości. Płyta ma ważne przesłanie: ocalić od zapomnienia wybitne polskie dzieła, które niestety są zbyt rzadko wykonywane, a czasami całkowicie zapomniane” (Sławomir Tomasik).

Na album składają się urokliwe, zróżnicowane fakturalnie i emocjonalnie souveniry i kołysanki Juliusza Zarębskiego, Henryka Wieniawskiego, Emila Młynarskiego, Karola Lipińskiego, Karola Szymanowskiego, Witolda Lutosławskiego i Pawła Łukaszewskiego zinterpretowane przez wirtuozów swoich instrumentów: Sławomira Tomasika (skrzypce) i Roberta Morawskiego (fortepian). Rejestracji dokonali Małgorzata i Igor Szymańscy.

płyta dostęna na chopinup.pl