30 XII 2022 r.

CD Chopin University Press | Majkusiak, Karałow, Ptaszyńska: Accordion Concertos

Nowy albumu zawierający kompozycje na akordeon autorstwa Marty Ptaszyńskiej, Mikołaja Majkusiaka i Andrzeja Karałowa.

Trzy różnorodne, niezwykle ciekawe koncerty akordeonowe autorstwa Marty Ptaszyńskiej, Mikołaja Majkusiaka i Andrzeja Karałowa powstały dla jednego z najznakomitszych wirtuozów tego instrumentu – prof. Klaudiusza Barana i przez niego oraz Chopin University Chamber Orchestra pod dyrekcją Michała Klauzy zostały zarejestrowane na płycie, którą mamy zaszczyt firmować. Wspólnie z prof. Baranem gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z tym albumem.
„Chociaż wszystkie trzy utwory powstały mniej więcej w tym samym czasie (2019–2021), to świetnie odzwierciedlają odrębność stylu autorów i rozmaitość ich podejścia do materii dzieła” (Krzysztof Lipka). Mogą stanowić znakomity przykład odbicia w dźwięku złożoności nieopisywalnego słowem człowieczego bytowania w pełni kultury i własnego duchowego dorobku. Klaudiusz Baran pokazuje się jako interpretator niezawodny, wrażliwy i wnikliwy analityk prezentowanych utworów, bezbłędnie trafiający z nastrój i myśl dzieła. W jego interpretacji popis instrumentalny jest znakomicie podporządkowany wyższemu celowi – muzyce w całej jej złożoności i pięknie.
Nagrania zrealizowali Katarzyna Rakowiecka-Rojsza, Igor Szymański, którym w dwóch koncertach towarzyszyli Justyna Popiel i Maciej Wiejaczka. Muzykę wzbogacają nota programowa pióra Krzysztofa Lipki oraz zdjęcia Emilii Stec, Mateusza Żaboklickiego i Rafała Kazaneckiego. Autorem projektu graficznego jest Jakub Jakubaszek.
Zapraszamy do naszej księgarni (stacjonarnej i internetowej: chopinup.pl).
Album jest dostępny także w serwisach streamingowych.