13 I 2023 r.

Erasmus +

Termin składania dokumentów do programu Erasmus +

Przypominamy, że termin składania wniosków rekrutacyjnych do programu Erasmus+ mija w przyszły piątek, 20 stycznia.
 
Studenci UMFC mogą wyjeżdżać na studia do uczelni posiadającej Kartę Erasmusa+, z którą uczelnia macierzysta posiada podpisaną umowę bilateralną o wzajemnej wymianie studentów i pedagogów w ramach programu Erasmus +. Studenci lub absolwenci UMFC (w przypadku absolwentów wyjazd możliwy do 12 miesięcy od uzyskania dyplomu ukończenia studiów) mogą wyjeżdżać na praktyki. Wyjazdy te odbywają się  albo do uczelni posiadającej Kartę Erasmusa +, albo do instytucji zagranicznej, która na podstawie dokumentu Learning Agreement for Traineeships zgodzi się przyjąć studenta lub absolwenta na praktyki.
Minimalny okres wyjazdu na studia wynosi 2 miesiące (lub trymestr, jeśli w danej uczelni rok akademicki dzieli się na trymestry), a maksymalny 12 miesięcy. Minimalny okres wyjazdu na praktyki wynosi 2 miesiące, a maksymalny 12 miesięcy.
więcej informacji na naszej stonie https://chopin.edu.pl/erasmus
 
Powodzenia!