Najnowsze z kategorii

27 I 2023 r.

Heng Liu - Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr Heng Liu

Rada Dyscypliny Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zapra­sza na publicz­ną obro­nę roz­pra­wy dok­tor­skiej mgr Heng Liu, w dyscyplinie artystycznej - wokalistyka, któ­ra odbę­dzie się 20 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 8:00 poprzez platformę Zoom.

DO POBRANIA