3 II 2023 r.

CD Chopin University Press | Chopin University Electronic Music Studio

Chopin University Electronic Music Studio (CUEMS) istnieje od 1990 roku przy Katedrze Kompozycji Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Do 2020 roku działało pod nazwą Studio Muzyki Elektronicznej i Komputerowej im. Włodzimierza Kotońskiego. Powstało z inicjatywy wieloletniego wykładowcy i pioniera muzyki elektronicznej, prof. Włodzimierza Kotońskiego, który był jednocześnie pierwszym kierownikiem Studia, a od 2016 roku jest jego patronem.

Dorobek artystyczny Studia obejmuje ponad trzysta kompozycji zrealizowanych przez studentów i absolwentów UMFC oraz innych twórców (m.in. Elżbieta Sikora, Zygmunt Krauze), a także przez uczestników kursów kompozytorskich organizowanych w ramach działalności Studia. Od początku istnienia Studia z jego inicjatywy odbywają się rozmaite imprezy artystyczne, kursy i konferencje naukowe, m.in. coroczny koncert utworów studenckich „#Elektrofonia” oraz koncert „Nowa Muzyka Nowe Technologie”. Dodatkowo co dwa lata Studio organizuje koncert #Elektrofonia towarzyszący Warszawskiej Jesieni. Bogata działalność koncertowa i naukowa CUEMS wiąże się z szeroką ofertą dydaktyczną. Studio dysponuje dwoma pomieszczeniami postprodukcyjnymi z profesjonalną adaptacją akustyczną, które wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt audio, profesjonalne oprogramowanie kompozytorskie  i dźwiękowe, a także urządzenia analogowe (m.in. syntezatory Mooga).

Podsumowaniem działalności CUEMS i jego wizytówką jest premierowy album Studia, na którym znalazły się elektroakustyczne kompozycje Tomasza Opałki, Żanety Rydzewskiej, Sławomira Wojciechowskiego, Andrzeja Kopcia, Krzysztofa Kiciora, Mateusza Śmigasiewicza i kierownika CUEMS – Wojciecha Błażejczyka. Płyta jest dowodem na to, że CUEMS łączy dbałość o wysoki poziom artystyczny i otwartość na eksperymenty oraz zróżnicowane nurty stylistyczne z nowoczesnymi narzędziami.

CD do nabycia na chopinup.pl