4 IV 2023 r.

Aleksandra Idkowska laureatką I nagordy na II Międzyuczelnianym Konkursie Musicalowym AM Poznań

Studentka III roku studiów licencjackich na wydziale Wokalno-aktorskim, w specjalności musical, w klasie dr hab. Krystyny Dobosz - Jaźwińskiej oraz dr Jacka Kotlarskiego

Z radością informujemy, że Aleksandra Idkowska, studentka III roku studiów licencjackich na wydziale wokalno-aktorskim, w specjalności musical, w klasie dr hab. Krystyny Dobosz - Jaźwińskiej oraz dr Jacka Kotlarskiego, otrzymała I nagrodę na II Międzyuczelnianym Konkursie Musicalowym AM Poznań

Serdecznie gratulujemy!

fot. K. Idzkowska