5 V 2023 r.

Valeriia Boichenko laureatką III nagrody na XI Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Zdzisława Skwary w Mławie.

Studentka I roku studiów magisterskich, na wydziale wokalno-aktorskim w klasie śpiewu dr hab. Jolanty Janucik, prof. UMFC

Z radością informujemy, że Valeriia Boichenko, studentka I roku studiów magisterskich, na wydziale wokalno-aktorskim w klasie śpiewu dr hab. Jolanty Janucik, prof. UMFC, otrzymała III nagrodę na XI Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Zdzisława Skwary w Mławie.

Serdecznie gratulujemy!

fot. K. Ternavska