30 V 2023 r.

Aleksandra Idkowska laureatką I nagrody na X Festiwalu Piosenki Żydowskiej i Izraelskiej w Kaliszu

Studentka III roku studiów licencjackich, na wydziale wokalno-aktorskim, w specjalności musical, w klasie dr Jacka Kotlarskiego oraz dr hab. Krystyny Jaźwińskiej - Dobosz

Z radością informujemy, że Aleksandra Idkowska, studentka III roku studiów licencjackich, na wydziale wokalno-aktorskim, w specjalności musical, w klasie dr Jacka Kotlarskiego oraz dr hab. Krystyny Jaźwińskiej - Dobosz, otrzymała I nagrodę na X Festiwalu Piosenki Żydowskiej i Izraelskiej w Kaliszu.

Serdecznie gratulujemy!

fot. M. Berny