16 X 2023 r.

CD Chopin University Press | Michał Markuszewski: Organ Improvisations

Michał Markuszewski (organy)

Forma improwizowana stanowi wyjątkowy rodzaj osobistej wypowiedzi – utworu muzycznego – która jest w pełni zamknięta w określonej formie i czasie za pomocą środków danej epoki i w konwencji stylu. Utrwalone na płycie utwory są próbą uchwycenia tego tajemniczego momentu i zapisania tego jedynego w swoim rodzaju aktu twórczego.

Nagranie płyty zawierającej wyłącznie improwizacje organowe nie było łatwym zadaniem, ale chciałem pokazać i utrwalić tę sztukę, aby stała się bardziej dostępna niż podczas liturgii w kościele lub wykonań koncertowych. Inspiracją do prezentowanych na płycie utworów były przede wszystkim melodie pieśni ewangelickich, jak również wyjątkowy, zabytkowy instrument firmy Schlag und Söhne z 1900 roku zainstalowany w warszawskim kościele ewangelicko-reformowanym. Mimo że dysponuje zaledwie dwudziestoma czteroma głosami, można na nim z powodzeniem improwizować zarówno formy historyczne, barokowe i romantyczne, jak i całkiem współczesne. Ponieważ organy warszawskiego kościoła ewangelicko-reformowanego są zabytkiem o ponad studwudziestoletniej historii, nie było możliwe wyeliminowanie wszystkich odgłosów pracy pneumatycznej traktury i systemu powietrznego. Postanowiliśmy je zachować, gdyż są świadectwem tej zabytkowości instrumentu Schlaga.

Michał Markuszewski
CZYTAJ WIĘCEJ