21 V 2024 r.

NOWOŚĆ CD Chopin University Press | Krzysztof Jakowicz - violin, Robert Morawski - piano

Wieniawski, Paderewski, Lutosławski

Krzysztof Jakowicz – wybitny skrzypek i pedagog, szczególnie ceniony przez Witolda Lutosławskiego, który powierzył mu polskie prawykonania wszystkich swoich utworów skrzypcowych – wspólnie z cenionym pianistą Robertem Morawskim zarejestrował efektowne kompozycje Henryka Wieniawskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i Witolda Lutosławskiego, w których wirtuozeria przeplata się z liryką.  Radość wspólnego muzykowania artystów utrwalili Agnieszka Szczepańczyk i Wiktor Szymański.

„Być może tym, co w muzyce kameralnej przyciąga artystów, jest także spotkanie z drugim człowiekiem. Wykonawcy stają wtedy przed zadaniem złączenia tych jedynych w swoim rodzaju «dusz muzycznych» w jedną całość. Ma powstać wykonanie wspólne, jednomyślne, nie tylko w pionie i balansie dźwiękowym, ale i o wspólnej narracji, emocji czy czasie. Tą wartością dodaną w relacji dwóch muzyków może być ich przyjaźń. Utwory zawarte na tej płycie wykonujemy wspólnie od kilku lat. Z pozoru nie ma między nimi oczywistej więzi, muzykologicznego klucza, jednak są one ze sobą połączone jakimiś tajemniczymi nićmi lirycznej polskości. [...] Relacja z drugim człowiekiem spełnia się na tej płycie na wielu płaszczyznach. Ostatnią – twórczą i radosną – jest nasze spotkanie: wielkiego mistrza, skrzypka i pedagoga z pianistą młodszego pokolenia, która trwa już ad libitum ponad dwadzieścia lat” (Robert Morawski).

CZYTAJ WĘCEJ