5 VII 2024 r.

Jakub Ścisło oraz Daniela Rippel-Markiewicz laureatami AES Student Recording Competition Europe 2024

Studenci III roku studiów licencjackich na Wydziale Reżyserii Dźwięku w klasie dr hab. Jarosława Regulskiego, prof. UMFC oraz dr hab. Ewy Lasockiej, prof. UMFC

Z radością informujemy, że Jakub Ścisło oraz Daniela Rippel-Markiewicz, studenci III roku studiów licencjackich na Wydziale Reżyserii Dźwięku w klasie dr hab. Jarosława Regulskiego, prof. UMFC oraz dr hab. Ewy Lasockiej, prof. UMFC , otrzymali srebrną nagrodę w kategorii Traditional Acoustic Recording na AES Student Recording Competition Europe 2024

Serdecznie gratulujemy!

fot. A. Mazur