4 V 2018 r.

Szymon Orliński nagrodzony w konkursie pianistycznym w Chorwacji

Pierwszą nagro­dę w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Memorial Jurica Murai (kon­kurs zrze­szo­ny w Fundacji Alink-Archerich) otrzy­mał Szymon Orliński, stu­dent I roku I st. z kla­sy for­te­pia­nu prof. UMFC dr hab. Joanny Ławrynowicz-Just. Konkurs odby­wał się w dniach 23–28 kwiet­nia 2018 r. w Varazdin, Chorwacja. Gratulujemy!!!