1 września 2020 r.

  • godz. 10:00

Nominacje Rektora

Wraz z 1 września rozpoczęła się kadencja nowych Władz Uczelni. JM Rektor, prof. dr hab. Klaudiusz Baran wręczył nominacje nowym Prorektorom, Dziekanom i Prodziekanom.

 

PROREKTOR DO SPRAW NAUKI

prof. dr hab. Paweł Łukaszewski

 

PROREKTOR DO SPRAW DYDAKTYCZNYCH I STUDENCKICH

dr hab. Aleksander Kościów, prof UMFC

 

PROREKTOR DO SPRAW ZAGRANICZNYCH

prof. dr hab. Paweł Gusnar

 

 

DZIEKAN WYDZIAŁU DYRYGENTURY SYMFONICZNO-OPEROWEJ

dr Rafał Janiak

 

DZIEKAN WYDZIAŁU KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI

dr hab. Ignacy Zalewski

 

DZIEKAN WYDZIAŁU INSTRUMENTALNEGO

prof. dr hab. Tomasz Strahl

PRODZIEKANI WYDZIAŁU INSTRUMENTALNEGO

ad. dr hab. Rafał Grząka

dr hab. Agnieszka Przemyk-Bryła, prof. UMFC

 

DZIEKAN WYDZIAŁU WOKALNO-AKTORSKIEGO

prof. dr hab. Robert Cieśla

PRODZIEKAN WYDZIAŁU WOKALNO-AKTORSKIEGO

wykł. Tomasz Krezymon

 

DZIEKAN WYDZIAŁU DYRYGENTURY I WOKALISTYKI CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I RYTMIKI

Prof. dr hab. Wanda Tchórzewska-Kapała

PRODZIEKAN WYDZIAŁU DYRYGENTURY I WOKALISTYKI CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I RYTMIKI

ad. dr Jakub Hutek

 

DZIEKAN WYDZIAŁU REŻYSERII DŹWIĘKU

dr hab. Katarzyna Rakowiecka-Rojsza, prof. UMFC

PRODZIEKAN WYDZIAŁU REŻYSERII DŹWIĘKU

prof. dr hab. Witold Osiński

 

DZIEKAN WYDZIAŁU MUZYKI KOŚCIELNEJ

dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC

 

DZIEKAN WYDZIAŁU TAŃCA

dr hab. Klaudia Carlos-Machej, prof. UMFC

 

DZIEKAN WYDZIAŁU JAZZU I MUZYKI ESTRADOWEJ

dr hab. Piotr Kostrzewa

 

DZIEKAN WYDZIAŁU INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNEGO, EDUKACJI MUZYCZNEJ I WOKALISTYKI W BIAŁYMSTOKU

prof. dr hab. Wioletta Miłkowska

PRODZIEKANI WYDZIAŁU INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNEGO, EDUKACJI MUZYCZNEJ I WOKALISTYKI W BIAŁYMSTOKU

ad. dr hab. Katarzyna Makal-Żmuda

ad. dr hab. Anna Moniuszko