4 maja 2021 r.

  • godz. 19:00

Muzyka na fisharmonię typu amerykańskiego

Michał Kopyciński

W programie muzyka twórców europejskich

 

Sala Kameralna UMFC Filii w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5