9 czerwca 2021 r.

  • godz. 18:00

Koncert Dyplomantów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej z udziałem Chóru UMFC Filii w Białymstoku

Kościół Farny w Białymstoku