14 stycznia 2021 r.

  • godz. 19:00

Kolęda z Chopinem - IV edycja

Koordynator: dr Małgorzata Marczyk
Koncepcja artystyczna: prof. dr hab. Jan Bokszczanin