24 października 2020 r.

  • godz. 10:00

Konferencja Artystyczno-Naukowa PIANO-CONNECTIONS

Pierwszy dzień Konferencji Artystyczno-Naukowej PIANO CONNECTIONS. W kręgu kameralistyki fortepianowej składów różnych.

Zapraszamy do uczestniczenia on-line w konferencji, która stanowi płaszczyznę spotkania wykonawców utworów kameralnych na składy mieszane, tj, fortepian i smyczki i/lub instrumenty dęte i/lub śpiew, reprezentujących różne muzyczne środowiska akademickie. Tematyka konferencji poświęcona będzie formacjom większym od duetu, charakteryzującym się zestawieniem przynajmniej trzech różnych barw dźwiękowych, np. fortepianowej, smyczkowej/strunowej i dętej, a także śpiewu.
Celem artystycznym konferencji jest wykonawstwo literatury na nietypowe składy wykonawcze, wg. ww. koncepcji i popularyzacja utworów kameralnych na składy różne; zaś celem naukowym omówienie zagadnień związanych z treścią, ideą artystyczną i wykonawstwem utworów, w których użyte jest rzadziej stosowane instrumentarium, a także zagadnień dotyczących kameralistyki fortepianowej i filozofii muzyki.

Konferencja ma zasięg otwarty, ogólnopolski.  W roli prelegentów i wykonawców wystąpią pedagodzy uczelni muzycznych.

Obrady konferencyjne ON-LINE będą transmitowane w dniach 24.10 w godzinach 10-16 oraz 25.10 w godzinach 10-15.

Zapraszamy do uczestnictwa w transmisji referatów oraz koncertach (w oba dni od godz.18, w Sali Melcera)

Koncert w sobotę 24.10, sala im. H. Melcera, godz.18.00 
•    Krzysztof Penderecki - Sekstet na klarnet, róg, trio smyczkowe i fortepian (1993)  
Piotr Lato-klarnet, Tomasz Bińkowski-róg, Maria Machowska-skrzypce, Katarzyna Budnik-altówka,  Jan Kalinowski-wiolonczela,  Marek Szlezer-fortepian 
•    Nino Rota - Trio na skrzypce, flet i fortepian (1958)  
Agnieszka Marucha-skrzypce, Agata Igras-flet, Grzegorz Skrobiński-fortepian  
•    Tadeusz Wielecki – Powtarzanka dla czterech muzyków mówiących na kontrabas, dwie perkusje i fortepian (1990)  
Adam Bogacki-kontrabas, Stanisław Skoczyński-perkusja, Leszek Lorent-perkusja, Iwona Mironiuk-fortepian 
•    Ryszard Sielicki – Gebirtig Lieder (wybór) na mezzosopran, skrzypce, wiolonczelę i fortepian (1998)  
Agnieszka Makówka-mezzosopran, Sławomira Wilga-skrzypce, Agnieszka Kołodziej-wiolonczela, Aleksandra Nawe-fortepian 
•    Ned Rorem - Winter Pages for violin, basoon, clarinet, cello & piano (1981)  
Agnieszka Marucha-skrzypce, Marcin Orliński-fagot, Piotr Zawadzki -klarnet, Piotr Hausenplas-wiolonczela, Ewa Skardowska-fortepian 
 

Komitet Organizacyjny: 

dr hab. EWA SKARDOWSKA -  kierownik projektu 

dr hab. AGNIESZKA MARUCHA

dr MARCIN ORLIŃSKI

Do pobrania