25 października 2020 r.

  • godz. 10:00

Konferencja Artystyczno-Naukowa PIANO CONNECTIONS

Drugi dzien Konferencji Artystyczno-Naukowej PIANO CONNECTIONS. W kręgu kameralistyki fortepianowej składów różnych

Drugi dzień konferencji poświęconej formacjom większym od duetu, charakteryzującym się zestawieniem przynajmniej trzech różnych barw dźwiękowych, np. fortepianowej, smyczkowej/strunowej i dętej, a także śpiewu.
Celem artystycznym konferencji jest wykonawstwo literatury na nietypowe składy wykonawcze, wg. ww. koncepcji i popularyzacja utworów kameralnych na składy różne; zaś celem naukowym omówienie zagadnień związanych z treścią, ideą artystyczną i wykonawstwem utworów, w których użyte jest rzadziej stosowane instrumentarium, a także zagadnień dotyczących kameralistyki fortepianowej i filozofii muzyki.

Konferencja ma zasięg otwarty, ogólnopolski.  W roli prelegentów i wykonawców wystąpią pedagodzy uczelni muzycznych.

Obrady konferencyjne ON-LINE będą transmitowane w dniach 24.10 w godzinach 10-16 oraz 25.10 w godzinach 10-15.

Zapraszamy do uczestnictwa w transmisji referatów oraz koncertach (w oba dni od godz.18, w Sali Melcera)

Koncert w niedzielę. 25.10, sala im. H. Melcera, godz.18.00 
•    Aram Chaczaturian – Trio na klarnet, skrzypce i fortepian (1932) 
Piotr Lato-klarnet, Mateusz Kasprzak -Łabudziński-skrzypce, Ewa Skardowska-fortepian 
•    Ernst Krenek – Trio op.108 na klarnet, skrzypce i fortepian (1946)  
Piotr Lato-klarnet, Mateusz Kasprzak -Łabudziński-skrzypce, Ewa Skardowska-fortepian 
•    Astor Piazzola – La muerte del Angel na klarnet, skrzypce i fortepian (1962) 
Piotr Lato-klarnet, Mateusz Kasprzak -Łabudziński-skrzypce, Ewa Skardowska-fortepian 
•    Marcin Łukaszewski - 3 Pieśni na sopran i trio fortepianowe (2015) 
Dorota Całek – sopran, Małgorzata Skorupa – skrzypce, Anna Sawicka – wiolonczela, Anna Mikolon – fortepian (2015) 
•    André Previn – 4 Pieśni na fortepian, wiolonczelę i sopran (2004) 
Anna Ogińska - sopran, Anna Krzeszowiec-fortepian, Adam Krzeszowiec-wiolonczela 
•    L. van Beethoven - Pieśni różnych narodów (wybór) na sopran, baryton i trio fortepianowe (1818-20) 
Dorota Całek – sopran, Krzysztof Bobrzecki – baryton, Małgorzata Skorupa – skrzypce, Anna Sawicka – wiolonczela, Anna Mikolon – fortepian 
 

Komitet Organizacyjny: 

dr hab. EWA SKARDOWSKA - kierownik projektu 

dr hab. AGNIESZKA MARUCHA

dr MARCIN ORLIŃSKI