16 września 2021 r.

  • godz. 10:00

Problemy metodyczne i programowe w kształceniu organistów na poziomie szkoły II stopnia i uczelni wyższych. Projekty kształcenia w szkolnictwie I stopnia.

Ogólnopolska Sesja Naukowa
Licheń Stary  |  16-18 września 2021 r. 

Od ponad dwudziestu lat sesje naukowo-metodyczne organizowane przez prof. Andrzeja Chorosińskiego gromadzą pedagogów szkolnictwa artystycznego prowadzących dydaktykę organową na poziomie szkół II stopnia, nauczycieli akademickich oraz studentów i uczniów.

Tegorodzna edycja odbędzie się w Sanktuarium Maryjnym Zgromadzenia Księży Marianów w Licheniu, wyposażonym w największy w Polsce zespół instrumentów organowych zintegrowany sześciomanuałowym stołem gry. Gościem honorowym będzie profesor Jon Laukvik – wieloletni nauczyciel stuttgarckiej Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, autor przełomowych w dziejach historycznie poinformowanej interpretacji muzyki organowej podręczników Orgelschule zur historischen Afführungspraxis (Szkoła historycznej praktyki wykonawczej). W czasie Sesji przewidziana jest promocja polskiego przekładu tego fundamentalnego dzieła i możliwość jego nabycia.

Otwarcie możliwości kształcenia na organach na poziomie szkoły I stopnia stawia przed pedagogami wyzwania nie tylko w odniesieniu do zakresu programów i metod nauczania, ale również dostosowania instrumentarium do potrzeb małych dzieci, którym można umożliwić wczesną edukację organową.

Z inicjatywy Księży Marianów równolegle do wykładów w ramach sesji, w kościele św. Doroty w Licheniu odbywają się warsztaty z improwizacji organowej i gry liturgicznej dla uczniów i studentów. W tym roku warsztaty poprowadzą pedagodzy Wydziału Muzyki Kościelnej UMFC: dr Michał Dąbrowski, organista tytularny bazyliki Św. Krzyża w Warszawie oraz mgr Damian Skowroński, organista kościoła ewangelicko-augsburskiego św. Trójcy w Warszawie.

Udział w Sesji jest bezpłatny. Uczestniczy ponoszą koszty zakwaterowania i wyżywienia.
Informacje znajdą Państwo na stronach www.spmo.pl/lichen-2021
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz elektroniczny dostępny na tej stronie do dnia 15 lipca 2021.

Kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Andrzej Chorosiński
Gość honorowy Sesji: prof. Jon Laukvik

Organizatorzy:

Centrum Edukacji Artystycznej
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Sanktuarium Maryjne Zgromadzenia Księży Marianów w Licheniu
Stowarzyszenie PRO MUSICA ORGANA