PRZEGLĄDASZ WYDARZENIE:

Koncert chórów warszawskich

21 listopada 2021 r.

  • godz. 17:00

21 listopada 2021 r.

  • godz. 17:00

Koncert chórów warszawskich

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej z cyklu Interpretacje Muzyki Chóralnej

Chór Centrum Myśli Jana Pawła II
Jan Krutul
dyrygent

Chór VRC
Joanna Maluga
dyrygent

Zespół Muzyki Cerkiewnej „Varslavia”
Miłosz Bogić
dyrygent

W programie m.in. dzieła polskiej chóralistyki

Opieka artystyczna:
dr hab. Dariusz Zimnicki, prof. UMFC

Sala Koncertowa
Obowiązują bezpłatne wejściówki

Koncert chórów warszawskich