8 kwietnia 2022 r.

  • godz. 19:00

Karol Szymanowski - Poeta skrzypiec. Wszystkie dzieła skrzypcowe kompozytora

Koncert w wykonaniu studentów klas skrzypiec Katedry Instrumentów Smyczkowych

W programie utwory Karola Szymanowskiego

 

Sala Kameralna im. Henryka Melcera

Obowiązują bilety