22 X 2022 - 23 X 2022

  • godz. 16:15

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Ko-respondencja. Na styku sztuk

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki zaprasza 22-23 października 2022 roku do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej KO-RESPONDENCJA. Na styku sztuk.
Miejsce obrad: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5, 15-324 Białystok. W razie obostrzeń epidemicznych, konferencja odbędzie się w trybie zdalnym.
Organizatorzy: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji muzycznej i Wokalistyki

Komitet naukowy i organizacyjny:
dr hab. Joanna Cieślik-Klauza
dr hab. Tomasz Baranowski
mgr Ewa Wojno

Założenia i cele konferencji:
Kontynuacja cyklu spotkań interdyscyplinarnych ma na celu poszerzenie spektrum zagadnień. Naukowe spotkania i realizowane podczas konferencji projekty artystyczne stały się impulsem do rozwoju i wymiany myśli naukowej. Celem konferencji jest zastanowienie się nad szeroko pojętymi kontekstami sztuki, jej wielowymiarowością i wzajemnym przenikaniem się różnych dyscyplin. Próbując rozwinąć te zagadnienia chcielibyśmy, aby konferencja miała charakter interdyscyplinarny
i stała się miejscem artystyczno-naukowego dialogu. Czym jest sztuka we współczesnym świecie? Czym była w procesie historycznym? Jakie zachodzą związki pomiędzy różnymi dziedzinami artystycznymi? Czym są dawne i współczesne konteksty sztuki? Jaki wpływ wywierają one na przekaz artystyczny? Czy możliwy jest wpływ sztuki na rzeczywistość? Relacje między rzeczywistością a artystyczną kreacją. Film, jako integralne dzieło sztuki? Jak zmienia się w procesie historycznym etos sztuki? Sztuka i filozofia. Psychologia w sztuce. Sztuka i nauki ścisłe. Interdyscyplinarność w sztukach nowoczesnych. Dzieło sztuki i jego funkcja w świecie rzeczywistym.
Jakie są granice użyteczności sztuki?

Proponujemy refleksję skupioną wokół następujących obszarów tematycznych:

  • szeroko pojęte konteksty sztuki i ich wzajemne przenikanie się,
  • prezentacja sylwetek artystycznych, wypowiadających się na styku różnych sztuk,
  • prezentacja oraz analiza interdyscyplinarnych dzieł sztuki,
  • sztuka i jej relacje z nauką.
  • socjologiczne, psychologiczne i filozoficzne aspekty sztuki,
  • film i inne sztuki wizualne,
  • pogranicza poezji, prozy,
  • interakcje artystyczne.

Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza oraz abstrakt wystąpienia prosimy nadsyłać do dnia 31 sierpnia 2022 roku na adres elektroniczny joanna.cieslik-klauza@chopin.edu.pl
Opłatę konferencyjną 150 zł należy wpłacić po otrzymaniu informacji zwrotnej do 10 września 2021 na numer konta: 70 2490 0005 0000 4600 5158 8131
Opłata obejmuje: udział w konferencji i materiały konferencyjne.

Gorąco zachęcamy do udziału i czekamy na Państwa zgłoszenia kierownik merytoryczny konferencji
dr hab. Joanna Cieślik-Klauza
tel. + 48 604 32 38 36
joanna.cieslik-klauza@chopin.edu.pl