6 listopada 2022 r.

  • godz. 17:00

Koncert chóralny z cyklu "Interpretacji muzyki chóralnej"

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej

Chór Alla Polacca
Anna Bednarska dyrygent

Zespół wokalny Rondo
Małgorzata Podzielny dyrygent

W programie m.in. utwory Tadeusza Maklakiewicza oraz innych rektorów naszej Uczelni

opieka artystyczna: dr hab. Dariusz Zimnicki

Sala Koncertowa
Obowiązują bezpłatne bilety