18 października 2022 r.

  • godz. 19:00

Fascynujący Świat Pieśni Zoltána Kodály'a. W 140. Rocznicę Urodzin Kompozytora

Koncert w ramach cyklu „Scena Mistrzów” w 140. Rocznicę Urodzin Kompozytora

I Międzynarodowy Festiwal CANTEREUM 2022 Muzyczne Skarby Europy
Białystok – Suwałki – Sejny – Kowno – Wilno – Warszawa, 21 kwietnia – 11 grudnia 2022

Marlena Borowska sopran
Robert Marat  fortepian
Cezary Szyfman prowadzenie koncertu

W programie: Wybór nieznanych Pieśni Zoltána Kodály'a z różnych okresów twórczości kompozytora, prezentowanych w 4. językach - j. ang. j. niem. j. węgierskim (z tłumaczeniami na j. polski) oraz w polskich przekładach dr. doc. W.B. Jankowskiego

Sala Audytoryjna  UMFC Filia w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5.
Wstęp wolny

Marlena Borowska sopran
Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Wokalno-Aktorskim. Studiowała u Mistrzów Bel Canto w klasie śpiewu solowego Prof. Kazimierza Pustelaka i prof. Haliny Słonickiej. Uczestnicząc w Międzynarodowych Kursach Wokalnych w Belgii, doskonaliła swoje umiejętności pod kierunkiem Georgette Colleman i Gerdy Loembarts. Uczestniczyła również w Kursach Wokalnych prowadzonych przez prof. Gerharda Kahry /Wiedeń/, prof. Christiana Elssnera /Drezno/, dwukrotnie w Kursach Mistrzowskich prowadzonych przez prof. Alison Pearce /Londyn/.
Współpracowała z Estradą Kameralną Filharmonii Narodowej, Krajowym Biurem Koncertowym. Występowała w Belgii, Francji, Rosji, Białorusi, na Litwie, w większości miast Polski. Koncertowała z orkiestrami Warszawskiej Opery Kameralnej, Filharmonii Olsztyńskiej, Opery i Filharmonii Podlaskiej, Kapelli Grodzieńskiej, Suwalskiej Orkiestry Kameralnej, z wybitnymi warszawskimi Zespołami Muzyki Dawnej m. in. z renesansową Sabionettą i barokową La Tempestą. Założycielka Wydziału Wokalnego Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Suwałkach /obecnie Specjalność: Wokalistyka/, którym kieruje od 1992, w latach 2011-18 pełniła funkcję Kierownika Sekcji Śpiewu Solowego i Akordeonu. Jej liczni wychowankowie, laureaci wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wokalnych, są studentami większości Akademii Muzycznych w Polsce oraz solistami Teatrów Operowych w kraju i za granicą. Sopranistka jest Członkiem Rzeczywistym Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków /od 2005 Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków/, a także współtwórczynią autorskich programów dla Wydziałów Wokalnych oraz Przewodniczącą Komisji do spraw Programów Nauczania w Sekcjach Wokalnych PSM II st. powołanej przez Prof. Eugeniusza Sąsiadka /przy Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów Śpiewu z siedzibą we Wrocławiu, którego sopranistka jest Członkiem Rzeczywistym od 2001r.. Obecnie sprawuje funkcję Członka Komisji Rewizyjnej PSPŚ we Wrocławiu (w latach 2021-2024).
W latach 2002-2013  była Wiceprezesem SEM w Suwałkach. Od 2018r. sprawuje funkcję Prezesa Suwalskiego Towarzystwa Muzycznego im. Emila Młynarskiego w Suwałkach. Pomysłodawczyni i założycielka Interdyscyplinarnej Formacji Artystycznej CANTAREUM (2018). Jest cenioną animatorką życia muzycznego, pomysłodawczynią wielu artystycznych przedsięwzięć muzycznych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. Pełni funkcję kierownika naukowego, artystycznego i organizacyjnego – autorskich, specjalistycznych, muzycznych kursów i seminariów m. in: międzynarodowych: rosyjskiej liryki wokalnej, muzyki nowej, kursu orkiestrowego; i ogólnopolskich: chopinowskiego, akordeonowego, mozartowskiego, wokalnych, barokowych, aktorskich, choreograficznych, oraz kursów orkiestrowych i wokalnych-warsztatów operowych (ok. 100 zrealizowanych form edukacyjnych). Jest jurorem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wokalnych. Bierze udział w konferencjach naukowych, publikuje.
Bierze udział w ambitnych muzycznych projektach artystycznych z Artystami tj: Jadwiga Rappé, Kira Boreczko-Dal, Jacek Szymański, Darek S. Wójcik, Leszek Świdziński, Bogdan Makal, Agnieszka Lipska-Nakoniecznik, Tomasz Krzysica, Rafał Majzner, ks. Zbigniew Stępniak, Marcin Nałęcz-Niesiołowski, Zbigniew Graca, S.A. Wróblewski, Kazimierz Dąbrowski, W.N. Bormotow, Mirosław Feldgebel, Agnieszka Obst-Chwała, Jakub Burzyński, Tytus Wojnowicz, (śp. Kazimierz Kowalski), Jan Englert, Iwo Orłowski, Robert Marat, Lilianna Stawarz, Justyna Rekść-Raubo, Martyna i Adam Pastuszka, Rafał Sulima, Agnieszka Franków-Żelazny, Marina Bielaszuk, Dmitri Grinich, Edyta Fil, Audronė Eitmanavičiūtė, Dalia Jatautaitė, Šviesė Čepliauskaitė, Olena Skrok, Ella Susmanek, Jolanta Pszczółkowska-Pawlik, i innymi. Dysponując sopranem lirico spinto z coloraturą jest artystką wszechstronną, doskonale odnajduje się zarówno w muzyce oratoryjno-kantatowej, pieśniarskiej, operowej, od renesansu przez epokę baroku po prawykonania utworów kompozytorów współczesnych. Marlena Borowska za swoją wszechstronną działalność artystyczną, twórczą i organizatorską otrzymała wiele nagród i odznaczeń m.in.: Odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony dla Kultury Polskiej, w 2014r. Nagroda Prezydenta Miasta Suwałk - Włócznia Jaćwingów, w 2016r. indywidualną Nagrodę Miasta Suwałki, w 2017r. Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w 2018r. Nagrodę Jubileuszową Miasta Suwałki, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Indywidualną Nagrodę Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Nagrodę Dyrektora CEA w Warszawie. W 2022 weszła w skład Zarządu Głównego Fundacji Muzycznej imienia Profesora Kazimierza Pustelaka z siedzibą w Warszawie. Obecnie Marlena Borowska jest w trakcie realizacji kolejnego, międzynarodowego, autorskiego projektu edukacyjno-artystycznego tj. I Międzynarodowego Festiwalu CANTAREUM 2022 Muzyczne Skarby Europy, Białystok – Suwałki – Sejny – Kowno – Wilno – Warszawa, 21 kwietnia – 11 grudnia 2022. W uznaniu zasług dla rozwoju kultury Marlena Borowska została zaproszona przez BPH
do opublikowania biogramu w 8. edycji Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej,
wyd. BRITISH PUBLISHING HOUSE Britishpedia, London, United Kingdom (publikacja w 2022)

Robert Marat
Wychowanek szkół muzycznych w Białymstoku gdzie kształcił się pod kierunkiem Heleny Frankiewicz. Akademię Muzyczną w Katowicach ukończył w klasie prof. Andrzeja Jasińskiego w 1988 roku. Do 2017 roku pracował w tej Uczelni przechodząc kolejne stopnie rozwoju akademickiego zwieńczone uzyskaniem tytułu profesora w 2012 r. Obecnie jest profesorem Akademii Muzycznej w Łodzi i nauczycielem w PSM II stopnia w Białymstoku. Przez kilka lat był również profesorem Wydziału instrumentalno-pedagogicznego UMFC. Prowadzi działalność koncertową jako solista i kameralista. Wystepował na prestiżowych festiwalach: Warszawska Jesień, Salzburger Festspiele. Dokonał nagrań płytowych utworów  kompozytorów polskich I. J. Paderewskiego, A. Michałowskiego, R. Koczalskiego, K. Szymanowskiego dla wytwórni Selene, Dux, Acte Préalable.

Cezary Szyfman
Edukację artystyczną rozpoczął w PSM II stopnia w Białymstoku pod kierunkiem W. Bienieckiej. Jest absolwentem Wydziału Wokalno–Aktorskiego Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, gdzie studiował u Michała Szopskiego i prof. Kazimierza Pustelaka. Od roku 1991 prowadzi aktywną działalność pedagogiczną przechodząc kolejne stopnie kariery naukowo - dydaktycznej. W roku akademickim 2002/2003 pracował jako vissiting professor we F. Chopin – Keimyung Academy of Music w Daegu (Republika Korei). Obecnie jest profesorem dwóch uczelni artystycznych: Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina oraz Akademii Teatralnej im. Al. Zelwerowicza w Warszawie.  W roku 2014 uzyskał tytuł profesora sztuk muzycznych. Na swoim koncie, oprócz licznych koncertów kameralnych i oratoryjnych oraz spektakli teatralnych, ma także udział w najważniejszych festiwalach krajowych oraz wielu zagranicznych (m.in. Scotish Erly Music Festiwal, Holland Festiwal, Schleswick-Holstein Musik Festiwal, Festiwal Stichting Pratum Musicum – Utrecht, Glasgow International Elary Music Festiwal).  Koncertował też w wielu krajach Europy, Azji, Afryki oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W sferze głębokich zainteresowań Cezarego Szyfmana znajdują się również wszelakie formy teatralne. Przykładem tego jest współpraca z kilkoma teatrami w kraju  (Groteska w Krakowie, Rampa w Warszawie, Baj w Toruniu, Guliwer w Warszawie, Białostocki Teatr Lalek, Teatr Wybrzeże w Gdańsku) przy realizacji spektakli, w których sprawował zarówno opiekę wokalną, jak też kierownictwo muzyczne.  W jego działalności pedagogicznej niezwykle ważne miejsce zajmuje kształtowanie postaw i umiejętności muzyków najmłodszego pokolenia. Jako doświadczony odtwórca muzyki historycznej, od roku 1995 systematycznie prowadzi szereg warsztatów dla kameralnych zespołów muzyki dawnej. Od kilkunastu lat jest także jurorem odbywającego się corocznie Ogólnopolskiego Przeglądu Kameralnych Zespołów Muzyki Dawnej Schola Cantorum  w Kaliszu. Ponadto często zapraszany jest do prowadzenia wykładów i seminariów poświęconych szeroko rozumianej pracy nad głosem, zarówno w zakresie mowy jak i śpiewu. Za swoją działalność był kilkukrotnie wyróżniany i odznaczany: Nagrodami Rektora I-go i II-go stopnia, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi. Laureat znaczących nagród w dziedzinie kameralistyki wokalnej zdobytych na prestiżowych konkursach międzynarodowych wraz z zespołem Il CANTO DA CAMERA, a także współlaureat trzech Fryderyków w dziedzinie muzyki dawnej - nagrody przyznawanej przez Akademię Fonograficzną za najwybitniejsze osiągnięcia fonograficzne roku w Polsce. W Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina pełni funkcję Kierownika Katedry Pedagogiki Wokalnej. Jest współorganizatorem kilkunastu seminariów  wokalnych   prowadzonych   przez   wybitnych artystów – wokalistów z kraju i zagranicy, współorganizator szeregu spektakli operowych zrealizowanych przez studentów kierunku Wokalistyka Filii w Białymstoku, kierownik kilku edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej „Wyzwania Współczesnej Pedagogiki Wokalnej”.