13 lutego 2021 r.

  • godz. 10:00

Kompozytorom Uczelni in memoriam

Koncert w wykonaniu studentów Katedry Fortepianu

W programie utwory Stanisława Moniuszki, Henryka Melcera, Jana Ekiera, Bolesława Woytowicza, Miłosza Magina

Opieka artystyczna: ad. dr Monika Quinn

Sala Kameralna im Henryka Melcera

 

Koncert bez udziału publiczności