18 czerwca 2023 r.

  • godz. 17:00

Spotkanie ze sztuką tańca.
Goście specjalni – Katarzyna Sobiszewska, Aleksander Sobiszewski

18 czerwca 2023 r. 
Przygotowanie i prowadzenie cyklu: dr hab. Klaudia Carlos-Machej, prof. UMFC; st. wykł. Joanna Sibilska.