16 października 2023 r.

  • godz. 12:00

Uroczystość Dyplomatorium

JM Rektor prof. dr hab Klaudiusz Baran informuje o Uroczystości Dyplomatorium, która odbędzie się w Sali Koncertowej UMFC, w poniedziałek, 16 października 2023 r.

Podczas uroczystości zostaną rozdane nagrody Rektora przyznane nauczycielom akademickim oraz pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej oraz wręczenie dyplomów absolwentom UMFC.