PRZEGLĄDASZ WYDARZENIE:

Koncert pamięci Macieja Paderewskiego

20 listopada 2023 r.

  • godz. 19:00

20 listopada 2023 r.

  • godz. 19:00

Koncert pamięci Macieja Paderewskiego

Vadim Brodski skrzypce
Jakub Jakowicz skrzypce
Tomasz Strahl wiolonczela
Szabolcs Esztényi fortepian
Iwona Mironiuk fortepian
Janusz Olejniczak fortepian
Grzegorz Skrobiński fortepian
W programie utwory Szabolcsa Esztényiego, Karola Szymanowskiego, Camille’a Saint-Saënsa, Fryderyka Chopina

 

Sala Koncertowa
Obowiązują bezpłatne bilety

Koncert pamięci Macieja Paderewskiego