22 lutego 2024 r.

  • godz. 11:00

Święto uczelni

22 lutego 2024 | godzina 11.00
Sala Koncertowa UMFC

Rektor i Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina serdecznie zapraszają na tegoroczne Święto Uczelni.

Część oficjalna
Hymn Państwowy
Wystąpienie Rektora prof. dr. hab. Klaudiusza Barana
Wręczenie medali zasłużonym pracownikom UMFC
Uroczysta promocja doktorów
Wręczenie dyplomów doktora habilitowanego
Gaude Mater Polonia
Wręczenie Medalu Magna cum Laude
Wręczenie Grand Prix Rektora
Uroczysta Fanfara (komp. M. Bembinow)


Część artystyczna
• Jan Sebastian Bach - Preludium z VI Suity wiolonczelowej D-dur (BWV 1012) na marimbę solo
• Astor Pizzolla / ar. Pius Cheung - Verano Porteño na marimbę solo
Marianna Bednarska