POWER 2014-2020 - OŚ III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina realizuje projekt: „Talenty muzyczne na drodze do mistrzostwa i sukcesu zawodowego”, którego celem jest realizacja strategii rozwoju UMFC, w zakresie: optymalizacji warunków studiowania, oferowania bogatej oferty dydaktycznej i podnoszenia standardów technologicznych zarządzania wszystkimi aspektami działalności Uczelni. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji studentów UMFC, które pozwolą im na sukces zawodowy po zakończeniu studiów. Przyczyni się do zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr UMFC.

Projekt skierowany jest do:

1) studentów studiów I i II stopnia

2) pracowników kadry dydaktycznej i administracyjnej
 

Z czego będą mogli skorzystać uczestnicy projektu już od roku akademickiego 2019-2020?

Studenci

1) wszyscy będą mogli zapisać się na zajęcia Centrum Przedsiębiorczości Muzycznej,

2) studenci ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich mogą wziąć udział w programie podnoszenia kompetencji, w tym w klasach mistrzowskich „Touch the Stars”, ale także w warsztatach podnoszących kompetencje, wizytach studyjnych, w działaniach opartych na współpracy z pracodawcami,

3) studentów dwóch ostatnich lat studiów licencjackich lub magisterskich Biuro Karier zaprosi na szkolenia i spotkanie z doradcą zawodowym, pomoże stworzyć profesjonalne port folio muzyka.

Pedagodzy

Będą mogli podnieść swoje umiejętności prowadzenia zajęć w języku angielskim.

Kadra administracyjna

1) zostanie wyposażona w nowoczesne systemy informatyczne wspierające zarządzanie uczelnią,

2) będzie mogła zapisać się na specjalistyczne szkolenia podnoszące kompetencje zarządcze,

3) skorzysta z doradztwa w zakresie wdrażania Ustawy 2.0.

Całkowita wartość projektu: 6 081 101,51 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 5 125 152,35 zł