Koncert laureatów Konkursu Kaprysów Skrzypcowych

14 marca 2023 r.

Koncert laureatów II Międzyuczelnianego Konkursu Kaprysów Skrzypcowych im. Jana Staniendy

fot. Mateusz Żaboklicki