Koncert dyplomowy studentów kierunku Taniec

Fotoreportaż z Koncertu dyplomowego studentów kierunku Taniec

28 maja 2018 r.

28 maja 2018 r.
Sala Kameralna Teatru Wielkiego-Opery Narodowej