Uroczystość podziękowania pracownikom odchodzącym na emeryturę

Fotoreportaż z uroczystości podziękowania pracownikom odchodzącym na emeryturę

27 czerwca 2017 r.

27 czerwca 2017 r.
Sala Senatu UMFC