Wystawa grafik Joanny Tumiłowicz pt. Król Ubu czyli Poczet Kompozytorów Polskich