Wystawa grafik Joanny Tumiłowicz pt. Król Ubu czyli Poczet Kompozytorów Polskich

Fotoreportaż z wystawy grafik Joanny Tumiłowicz pt. Król Ubu czyli Poczet Kompozytorów Polskich

17 kwietnia 2016 r.

kwiecień-maj 2016 r.