ŚWIĘTO UCZELNI - wręczenie medali ,,Za zasługi dla UMFC"

Wręczenie medali „Za zasługi dla UMFC”

22 lutego 2012 r.

22 lutego 2012 r.

Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina prof. Stanisław Moryto z oka­zji Święta Uczelni wrę­czył pamiąt­ko­we meda­le „Za zasłu­gi dla UMFC”. Wyróżnienie to otrzy­ma­li:

 • ks. abp. prof. dr hab. Jeremiasz Jan Anchimiuk – Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
 • prof. dr hab. Zoja Bednarek – b. Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
 • st.wykł. Elżbieta Dudzik
 • prof. dr hab. Andrzej Eljasz – Rektor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
 • prof. Elżbieta Gajewska-Gadzina
 • prof. dr hab. Jacek Jadacki
 • prof. Wiktor Jedrzejec – Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN
 • prof. dr hab. Andrzej Koźmiński – Prezydent Akademii Leona Koźmińskiego
 • p. Violetta Laszczka – naczel­nik Wydziału Szkolnictwa Artystycznego MKiDN
 • dr hab. Jan Łaszczyk, prof. APS – Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
 • dr Jerzy Paweł Nowacki – Rektor Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych
 • prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer – Rektor Akademii Wychowania Fizycznej Józefa Piłsudskiego
 • prof. Roman Siwek
 • ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • prof. Andrzej Strzelecki – Rektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza
 • prof. Krzysztof Szlifirski
 • prof. Krystyna Szostek-Radkowa
 • prof. dr hab. Alojzy Szymański – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
 • ks. prof. dr Kazimierz Szymonik
 • prof. Urszula Trawińska-Moroz
 • prof. Andrzej Trybuła
 • prof. dr hab. med. Tadeusz Tołłoczko – b. Rektor Akademii Medycznej w Warszawie