ŚWIĘTO UCZELNI - wręczenie medali „Za zasługi dla UMFC”

Wręczenie Medali „Za zasługi dla UMFC”

22 lutego 2011 r.

22 lutego 2011 r.


Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina prof. Stanisław Moryto z oka­zji Święta Uczelni wrę­czył pamiąt­ko­we meda­le „Za zasłu­gi dla UMFC”. Wyróżnienie to otrzy­ma­li:

 • Maria Fołtyn – pre­zes Towarzystwa Miłośników Muzyki Moniuszki
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak
 • prof. Jan Kaniewski
 • prof. dr Teresa Manasterska
 • Jacek Fredo Ojda – Kierownik Galerii Działań
 • Izabela Pacewicz
 • Zofia Peret-Ziemlańska
 • prof. Włodzimierz Lech Puchnowski
 • red. Eugeniusz Ratajczyk
 • dr Tadeusz Samborski – pre­zes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód
 • prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński
 • Stefan Sutkowski, dr h.c. – Dyrektor Naczelny i Artystyczny Warszawskiej Opery Kameralnej
 • Jan Węcowski
 • Antoni Wicherek – pre­zes SPAM
 • prof. Wit Zawirski