Wokół sonaty: barokowe konwersacje bez słów

13 grudnia 2020 r.

fot. Mateusz Żaboklicki