Goście Big Bandu

12 stycznia 2022 r.

fot. Mateusz Żaboklicki