Inauguracja studiów nagrań UMFC

20 grudnia 2022 r.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina zakończył realizację projektu pod nazwą „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie”. Konferencja wraz z koncertem inauguracyjnym odbyła się 12 grudnia 2022 r. o godz. 12.00 w UMFC, przy ul. Okólnik 2 w Warszawie. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

fot. Rafał Kazanecki