Bastien i Bastienne _2/3

27 stycznia 2023 r.

fot. Krzysztof Kadziewicz