12 I 2021 r.

Aleksandra Świgut laureatką Stypendium dla Młodych Naukowców za dorobek artystyczny oraz pracę naukową

ufundowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Z dumą i radością informujemy, że Aleksandra Świgut, absolwentka UMFC, obecnie asystent w Katedrze Kameralistyki Fortepianowej i Smyczkowej UMFC, otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Z 1793 zgłoszeń wybrano 200 naukowców, Aleksandra Świgut była jedyną nagrodzoną osobą spośród wszystkich uczelni muzycznych w kraju.

Serdecznie gratulujemy!!!