10 II 2022 r.

Nowa aplikacja dla studentów programu Erasmus+

Erasmus+ App

Aplikacja Erasmus+ App została zainicjonowana przez Komisję Europejską wraz z nowymi wytycznymi dla programu Erasmus+ na lata 2021-2027. Jest przeznaczona dla studentów, uczestników programu, którzy za jej pośrednictwem mogą uzyskać informacje o możliwościach programu Erasmus+ i która ma ułatwić przejście przez procesy związane z mobilnością oraz zapewnić dostęp do informacji i usług.
Aplikacja umożliwia:

  • elektroniczne złożenie wniosku wyjazdowego w uczelni macierzystej,
  • dostęp do katalogu przedmiotów dostępnego dla studentów przyjeżdżających w uczelni przyjmującej;
  • uzgodnienie i podpisanie porozumienia o programie zajęć w wersji elektronicznej (On-Line Learning Agreement);
  • łatwy dostęp do informacji bytowych i kulturalnych dotyczących uczelni przyjmującej i jej otoczenia,
  • bezpośredni dostęp do systemu wsparcia językowego On-line Linguistic Support.

Erasmus+ App jest już dostępna do pobrania na telefon komórkowy z Google Play i Apple App Store lub online.

https://erasmusapp.eu/

Dodatkowe informacje:

UWAGA!

Erasmus+ App nie ma w tej chwili pełnej funkcjonalności z uwagi na stopniowe wdrażanie powiązanych narzędzi, miedzy innymi systemu EASY (rekomendowanego przez AEC – Association Européenne des Conservatoires) z którego korzysta nasza Uczelnia.