13 X 2023 r.

CD Chopin University Press | Alexandre Tansman: Atring Quartets nos. 3&4, Triptyque

Kwartet im. A. Tansmana: Rafał Dudzik (I skrzypce), Stanisław Gadzina (II skrzypce), Jakub Grabe-Zaremba (altówka), Joanna Dudzik (wiolonczela)

Niezwykle bogata spuścizna kompozytorska Tansmana obejmuje bardzo szerokie spektrum form i gatunków muzyki instrumentalnej, wokalno-instrumentalnej i scenicznej, z wyjątkiem muzyki sakralnej. W aspekcie stylistyczno-estetycznym twórczość ta jest w pełni reprezentatywna dla francuskiej odmiany neoklasycyzmu w muzyce XX wieku. [...] W dziedzinie muzyki kameralnej, obejmującej niepełna trzydzieści utworów na różne obsady instrumentalne, poczesne miejsce zajmuje kwartet smyczkowy, uważany przez samego kompozytora za najczystszą formę muzyczną: „W kwartecie nie da się oszukiwać” – zwykł był mawiać. Utworów reprezentujących ten gatunek Tansman skomponował dziewięć i powstały one w ciągu czterdziestu lat jego drogi twórczej. Trzy kompozycje utrwalone na płycie pochodzą z wczesnego okresu, a mianowicie z lat 1925, 1930 i 1935. Są one pokrewne pod względem zarówno stylistycznym, jak i ekspresyjnym oraz stanowią ukłon kompozytora w stronę liczącej sobie blisko dwa stulecia tradycji gatunku.

Tomasz Baranowski

CZYTAJ WIĘCEJ