17 XI 2023 r.

CD Chopin University Press | Il Continuo Virtuoso

Martyna Pastuszka (skrzypce), Tomasz Pokrzywiński (wiolonczela)

A violino e violone o cimbalo, czyli „na skrzypce i wiolonczelę lub klawesyn”. W tej instrukcji instrumentacyjnej, typowej dla sonaty włoskiej czasów Corellego, najważniejszy jest spójnik „lub”. Daje on bowiem możliwość wy-boru instrumentu towarzyszącego skrzypcom i wyraźnie sugeruje, że niektóre sonaty powinno się wykonywać w duecie. Z możliwości tej skorzystali Martyna Pastuszka i Tomasz Pokrzywiński – dwoje cenionych muzyków re-prezentujących ruch wykonawstwa historycznego.

Muzyczne ścieżki tych artystów przecinały się wielokrotnie. Już jako młodzi muzycy zagrali wspólnie dziesiątki koncertów i nagrali kilka płyt z orkiestrą Arte dei Suonatori. Po wielu latach zdobywania doświadczeń w renomo-wanych europejskich zespołach muzyki dawnej, spotkali się ponownie – tym razem w prowadzonej przez Mar-tynę Pastuszkę {oh!} Orkiestrze. Współpraca obojga muzyków okazała się niezwykle udana i w naturalny sposób przeniosła się również na grunt kameralny, doprowadzając między innymi do powstania niniejszego albumu.

CZYTAJ WIĘCEJ