19 stycznia 2021 r.

  • godz. 19:00

Koncert na dwa klawesyny „Mistrz i Uczeń”

Anna Krzysztofik-Buczyńska - klawesyn

Paweł Buczyński - prezentacja multimedialna

W programie:

JOHANN KUHNAU [1660-1722]
Sonaty biblijne
IV -  Choroba i uzdrowienie Ezechiasza
V  - Gedeon - wybawca Izraela
VI -  Śmierć i pogrzeb Jakuba

Sala Koncertowa UMFC Filii w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5 - Koncert bez udziału publiczności