25 października 2022 r.

  • godz. 19:00

Koncert Kameralny

Koncert w ramach cyklu „Scena Mistrzów”

Kamil Łomasko  kontrabas
Olga Anikiej fortepian
Marcin Jan Gałecki prowadzenie koncertu
 

Zapraszamy serdecznie wszystkich Miłośników Pięknej Sztuki Muzycznej na niezwykle wyjątkowy wieczór Koncert Kameralny w ramach cyklu „Scena Mistrzów”, który odbędzie się w dniu 25.10.2022 we wtorek o godz.19:00 w Sali Kameralnej UMFC Filia w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 5 wstęp wolny. Koncerty, gdzie wiodącym i popisowym instrumentem jest kontrabas należą do prawdziwych rzadkości, a w szczególności, gdy Mistrzami tego niezwykłego wydarzenia są cenieni w Polsce i zagranicą Artyści:

KAMIL ŁOMASKO kontrabas
OLGA ANIKIEJ fortepian
MARCIN JAN GAŁECKI prowadzenie koncertu

W programie: A. Mišek, G. Bottesini, K. Serocki


KAMIL ŁOMASKO urodził się w Białymstoku. Jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w klasie fortepianu mgr Krystyny Wachowskiej oraz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. W. Lutosławskiego w Białymstoku w klasie kontrabasu prof. Leszka Sokołowskiego. W 2006 r. ukończył z wyróżnieniem studia na Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie, Filia w Białymstoku w klasie kontrabasu prof. Leszka Sokołowskiego. Jest laureatem nagród i wyróżnień na konkursach kontrabasowych. W 2000 r. otrzymał II nagrodę na Ogólnopolskim Przesłuchaniu Uczniów Klas Wiolonczeli i Kontrabasu Szkół Muzycznych II Stopnia w Elblągu. W 2002 r. zdobył wyróżnienie na VII Ogólnopolskim Konkursie Kontrabasowym im. A. B. Ciechańskiego w Poznaniu. W 2006 r. zdobył wyróżnienie na I Ogólnopolskim Konkursie Kontrabasowym w Łodzi. Natomiast w 2013 r. zdobył wyróżnienie na Konkursie Osobowości Kontrabasowych w ramach I Międzynarodowego Sympozjum Kontrabasowego we Wrocławiu. W 2001 r. został stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. W 2003 r. otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki. W 2015 r. otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” na zakup kontrabasu. Występował jako solista z orkiestrą Concerto Avenna w Warszawie, orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku oraz Suwalską Orkiestrą Kameralną. Pod patronatem Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci koncertował w Muzeum I.J. Paderewskiego (Łazienki Królewskie) w Warszawie. Wystąpił w Litewskiej Akademii Muzycznej w Wilnie. Uczestniczył w Międzynarodowych Młodzieżowych Warsztatach Muzycznych w Szczecinie. Brał udział w mistrzowskich kursach w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Janowcu, Łańcucie i w Białymstoku. Jako muzyk orkiestrowy współpracował z orkiestrą Sinfonia Varsovia, Polską Orkiestrą Radiową w Warszawie, Polską Filharmonią Kameralną w Sopocie, NFM Orkiestrą Leopoldinum. Od 2002 r., jako kameralista gra w duecie z pianistką ad. dr Olgą Anikiej, występując w Polsce i za granicą. W latach 2013–2014 prowadził zajęcia z kameralistyki i studiów orkiestrowych w ramach Warsztatów Orkiestrowych i Kameralnych „Muzyka Naszych Czasów” w Inowrocławiu. W 2017 r. prowadził zajęcia indywidualne w ramach Wakacyjnych Warsztatów Muzycznych „Czas na Muzykę” w Szeligach k/Ełku. Ponadto w latach 2007–2014 był asystentem w klasie kontrabasu prof. Leszka Sokołowskiego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku. W roku akademickim 2018/2019 prowadził zajęcia z kameralistyki w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Od 2004 r. jest członkiem orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku, gdzie obecnie piastuje stanowisko kontrabasisty – I głos. Od 2014 r. jest nauczycielem klasy kontrabasu w Zespole Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku. W grudniu 2014 r. uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w klasie kontrabasu prof. Leszka Sokołowskiego w rodzimej uczelni. W 2021 r. w duecie z pianistką dr Kariną Komenderą wydał płytę „A Virtuoso Double Bass” Hindemith – Lasoń – Rota (Acte Prealable). Gra na współczesnym kontrabasie niemieckiego lutnika Emanuela Wilfera.

 

OLGA ANIKIEJ pianistka, kameralistka, pedagog Absolwentka AMFC w Warszawie Filii w Białymstoku w klasie fortepianu prof. Witalisa Raczkiewicza (dyplom z wyróżnieniem). W 2012 r. uzyskała stopień doktora sztuk muzycznych (AkademiaMuzyczna im. I J. Paderewskiego w Poznaniu), a w 2019 r. stopień doktora habilitowanego sztuk muzycznych (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach). Obecnie jest adiunktem w białostockiej Filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie Wydział Instrumentalno Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki. Od 2019 roku prowadzi klasę fortepianu głównego i kameralistyki fortepianowej w Pracowni Fortepianu, Klawesynu i Organów przy
Katedrze Pedagogiki Instrumentalnej. Swoje umiejętności doskonaliła na pianistycznych kursach mistrzowskich w Dusznikach Zdroju u prof. Tatiany Szebanowej, w Konserwatorium Muzycznym im. P. Czajkowskiego w Moskwie u prof. S. Dorienskiego, w Akademii Muzycznej w Mińsku u prof. W. Szackiego, w Toronto u prof. N. Tiomkin. Uczestniczyła w Żywym Wydaniu Wszystki ch Dzieł Fryderyka Chopina (Warszawa, Białystok 1999r.) oraz w XI Międzynarodowym Turnieju Pianistycznym w Antoninie. Artystka prowadzi ożywioną działalność koncertową w kraju i za granicą m. in. Rosja, Biał oruś, Litwa, Kanada, występując jako kameralistka i solistka. Posiada szeroki i różnorodny repertuar w dziedzinie kameralistyki, obejmujący dzieła pochodzące z różnych okresów stylistycznych. Jako kameralistka koncer towała m.in. z muzykami Opery i Filharmonii Podlaskiej, z zespołem Ars Iuvenum , z członkami kwartetu Camerata i kwartetu im. A. Tansmana. Współpracuje z wieloma ośrodkami artystycznymi na Białorusi, propagując m. in. dzieła wybitn ych polskich kompozytorów współczesnych. Na swoim koncie ma również występy solowe z orkiestrą symfoniczną (m. in. Filharmonii Podlaskiej, Filharmonii Podkarpackiej, Filharmonii Lubelskiej, Państwowej Filharmonii w Grodnie (Białoruś) (m. in. II Koncert fortepianowy Wojciecha Kilara ). W 2014 r. ukazała się jej pierwsza płyta CD z dziełami kameralnymi i solowymi S. Rachmaninowa, którą nagrała wspólnie z Romanem Hoffmannem. Kolejna płyta wydana w 2015 r. Liryka wokalna polskich kompozytorów współczesnych była rezultatem współpracy z Hanną Zajączkiewicz. Od 2015 r. występuje z Katarzyną Makal Żmudą w duecie fortepianowym Poeme Piano Duo. W 2017 r. artystki wydały płytę Jerzy Maksymiuk Zbigniew Popielski Kazimierz Serocki Works for piano and piano duo ( Acte Prealable). Ponadto, Olga Anikiej czynnie uczestniczy w Konferencjach Naukowych, prowadzi również warsztaty pianistyczne dla szkół muzycznych w kraju i za granicą. J est zapraszana do Jury Ogólnopolskich i Międzynarodowych Festiwali i Konkursów pianistycznych. Jest także autorką publikacji z dziedziny pianistyki i kameralistyki fortepianowej.

 

MARCIN JAN GAŁECKI dyplom muzyczny w zakresie gry na skrzypcach uzyskał w 1989 roku w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. F. Chopina w Warszawie w klasie skrzypie prof. Stefana Rachonia. W okresie szkolnym uczestniczył w krajowych przesłuchaniach skrzypcowych uzyskując czołowe lokaty, w tym I miejsce na IV Ogólnopolskim Przesłuchaniu Skrzypcowym w Malborku. W ostatnich 2 latach nauki pełnił funkcje koncertmistrza orkiestry kameralnej Musicus Poloniensis ze Szczecina, z którą koncertował za granicą (CSSR, NRD, NRF, Luksemburg, Belgia, Holandia, Francja, Austria). W latach 1984-1987 uczestniczył w Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich (Genewa - Nathan Milstein, Łańcut - Zenon Brzewski, Zakhar Bron, Oleg Krysa, Eberhard Feltz Kurt Lewin). W roku 1988 był uczestnikiem Międzynarodowego Kursu Orkiestrowego w Weikersheim (Niemcy) prowadzonego przez Aldo Ceccato. W następnym roku zakwalifikował się do Westberliner Rundfunk Jugendorchester prowadzonej przez Vladimira Ashkenazego. W latach 1990 - 1994 odbył studia muzyczne w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku, w zakresie pedagogiki instrumentalnej w klasie skrzypiec prof. Henryka Palulisa. Obecnie jest wykładowcą Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki oraz nauczycielem skrzypiec Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku. W latach 1995 – 1999 pełnił funkcję kierownika sekcji instrumentów smyczkowych, a w latach 1998-1999 dyrygenta orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Z. Noskowskiego w Ostrołęce. W tym czasie aktywnie uczestniczył w pracach Zarządu Towarzystwa Muzycznego im. G. Bacewicz. Przewodniczył również Komisji Regionalnych Przesłuchań Ognisk Muzycznych. W okresie pracy w Ostrołęce prowadził cykl radiowych audycji autorskich poświęconych historycznym nagraniom wybitnych artystów przeszłości prowadząc równolegle na antenie prezentacje nowości płytowych muzyki klasycznej w ramach promocji firmy fonograficznej Sony Music Classic. W 1998 brał udział w Ogólnopolskim Kursie Dyrygenckim w Toruniu prowadzonym przez Jerzego Salwarowskiego. W latach 2004 - 2007 pełnił funkcję Dyrektora Artystycznego Domu Pracy Twórczej w Wigrach .W latach 2003-2004 prowadził klasę skrzypiec w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Siemiatyczach. Od roku 2008 prowadzi klasę skrzypiec w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Kętrzynie równolegle współpracując z instytucjami kultury miasta Kętrzyna ( Towarzystwo niemiecko-polskie im. A. Holtza, Zamek-Muzeum w Kętrzynie, Stara Synagoga). Jest autorem tekstów zamieszczonych w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Wygłaszał odczyty podczas międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych.