8 listopada 2022 r.

  • godz. 19:00

Koncert Muzyki Polskiej na cztery ręce

Koncert w ramach cyklu „Scena Mistrzów”

DUO RITORNO – formacja, którą tworzą pianistki Aleksandra Nawe i Marta Sulikowska-Godlewska, absolwentki łódzkiej Akademii Muzycznej z lat1990 i 2009, w klasie fortepianu prof. Zbigniewa Lasockiego, koncertujące między innymi w Polsce, Austrii, Francji, Włoszech, Finlandii, Czechach, na Litwie, Łotwie, Karaibach… z repertuarem solowym i dziełami kameralnymi skomponowanymi także na fortepian na cztery ręce. Nazwa zespołu oznacza powrót do artystycznej aktywności i współpracy artystek po kilkuletniej przerwie. Duet wykonuje muzykę klasyczną wszystkich epok, od baroku po dzieła komponowane współcześnie.

Aleksandra NAWE studia ukończyła z wyróżnieniem w klasie fortepianu prof. Zbigniewa Lasockiego i kameralistyki prof. Rajmunda Ambroziak. Wielką pasją i głównym nurtem jej działalności artystycznej, pedagogicznej i naukowej jest kameralistyka  fortepianowa. Realizuje i uczestniczy w autorskich projektach interdyscyplinarnych. W dorobku ma nagrania płytowe liryki wokalnej oraz instrumentalnej muzyki kameralnej a także zapis koncertów dla radia polskiego i łotewskiego, telewizji polskiej i holenderskiej oraz nagrania muzyki filmowej i teatralnej. Koncertuje ze znakomitymi instrumentalistami, wokalistami i aktorami w repertuarze obejmującym wszystkie epoki po kompozycje pisane współcześnie. Dokonała licznych prawykonań utworów jej dedykowanych. Prof. dr hab. Aleksandra Nawe prowadzi warsztaty i seminaria dotyczące gry a vista, jest promotorem doktoratów, recenzentem przewodów doktorskich i habilitacji, autorką monografii, publikacji i artykułów naukowych. W macierzystej uczelni pracuje od 1988 roku, obecnie w Instytucie Muzyki Kameralnej.

Marta SULIKOWSKA-GODLEWSKA studia ukończyła z wyróżnieniem w klasie fortepianu prof. Zbigniewa Lasockiego i kameralistyki w klasie dr hab. Aleksandry Nawe. Brała udział w kursach mistrzowskich oraz konkursach instrumentalnych i kameralnych. Przez kilka lat pracowała w macierzystej uczelni. Po powrocie do rodzinnego Białegostoku podjęła współpracę z Akademią Operową przy Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie oraz z warszawskim Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina, filią w Białymstoku, gdzie nadal pracuje. Jest niezwykle utalentowaną, uznaną pianistką, szczególnie docenianą przez śpiewaków – w kraju i za granicą. Uczestniczy w wielu prestiżowych projektach i spektakularnych produkcjach koncertowych (np. Antiqua Opera Society).

 

W programie:
Ignacy Jan Paderewski – Album Tatrzańskie op. 12
Stanisław Moniuszko – Kontredanse
Maurycy Moszkowski – Deux Morceaux op. 43
Marta Mołodyńska-Wheeler - Pandemony

Sala Koncertowa UMFC Filia w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5
Wstęp wolny