Maestro Jerzy Maksymiuk z tytułem doktora honoris causa UMFC