Konferencja Cisza w środowisku naturalnym i w kreacji artystycznej

Fotoreportaż z konferencji Cisza w środowisku naturalnym i w kreacji artystycznej

5 maja 2017 r.

5–6 maja 2017 r.
Audytorium im. Karola Szymanowskiego